รับแล้วรับอีก น้ำดื่ม SUSCO เพิ่ม 1 ขวด*เพียงเติมน้ำมันผ่านบัตรฯKTC รับแล้วรับอีก น้ำดื่ม SUSCO เพิ่ม 1 ขวด*เพียงเติมน้ำมันผ่านบัตรฯKTC

รับแล้วรับอีก.. พิเศษเฉพาะบัตร KTC ที่ปั๊มซัสโก้

ต่อที่ 1. รับน้ำดื่มฟรี 1 ขวด
เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 900 บาท  จากโปรโมชั่นของ SUSCO
>> รับน้ำดื่ม SUSCO ขนาด 1.5 ลิตร (มูลค่า 12 บาท)

หมายเหตุ: เงื่อนไขโปรโมชั่นตามที่ SUSCO กำหนด

ต่อที่ 2. รับน้ำดื่มเพิ่ม 1 ขวด*
เมื่อเติมน้ำมันผ่านบัตรฯKTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
รับทันที น้ำดื่ม SUSCO ขนาด 1.5 ลิตร (มูลค่า 12 บาท)

*หมายเหตุ
• การรับน้ำดื่มเพิ่ม 1 ขวด จำกัดสิทธิ์ 1 เซลส์สลิป / หมายเลขบัตรฯ/วัน
•  สงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับคะแนนสะสม KTC ทุกประเภท ที่เติมน้ำมันที่ปั๊ม Susco ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และร้านค้าทุกร้านค้าที่อยู่ภายใต้ MCC 5541 และ Merchant ID ที่อยู่ภายใต้ Susco

1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67

อยากได้สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ แต่ยังไม่มีบัตร KTC คลิก สมัครเลย

  • ที่สถานีบริการน้ำมัน SUSCO ทุกสาขา ทั่วประเทศ
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
SUSCO