โปรโมชั่น ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ B-QUIK โปรโมชั่น ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ B-QUIK

เปลี่ยนยาง และทุกงานบริการ รับโปรแรง ที่ศูนย์บริการ B-Quik

» โปรโมชั่นผ่อนชำระ ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน | แลกรับส่วนลด + รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 16%

โปรแรงที่ 1 » รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%
☑ ไม่ต้องใช้คะแนนแลก! แค่มียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 5,000 – 9,999 บาท/เซลส์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 10,000 – 29,999 บาท/เซลส์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 30,000 – 49,999 บาท/เซลส์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 50,000 – 79,999 บาท/เซลส์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 2,400 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 80,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
*สงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER ปกติ สำหรับยอดใช้จ่ายทั้งรายการที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%

โปรแรงที่ 2 » คะแนนแลกรับส่วนลด 13%
☑ รายการใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ใช้คะแนน KTC Forever ทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 130 บาท
แลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC KTC ณ ร้านค้า จำกัดการแลกคะแนนไม่เกินรายการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

» โปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน แลกรับส่วนลด 13%
☑ รายการใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ใช้คะแนน KTC Forever ทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 130 บาท
แลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC KTC ณ ร้านค้า จำกัดการแลกคะแนนไม่เกินรายการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

1 มี.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
B-QUIK