#สุขรับความสวย ที่ PAN CLINIC กับบัตรเครดิต KTC

สุขรับความสวยที่ PAN CLINIC พร้อมรับบัตรกำนัลสูงสุด 18,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตามกำหนด สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

รับบัตรกำนัลแพนคลินิก เมื่อมียอดผ่อนชำระ KTC 0% นาน 6 เดือน

  • รับบัตรกำนัลแพนคลินิก มูลค่า 800 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 15,000 – 24,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  • รับบัตรกำนัลแพนคลินิก มูลค่า 2,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 25,000 – 49,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  • รับบัตรกำนัลแพนคลินิก มูลค่า 4,500 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  • รับบัตรกำนัลแพนคลินิก มูลค่า 9,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 100,000 – 199,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  • รับบัตรกำนัลแพนคลินิก มูลค่า 18,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
 

22 พ.ย. 62 – 10 ธ.ค. 62

  • PAN CLINIC ทุกสาขา
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
PAN CLINIC