ประกาศรายชื่อผู้โชคดี EVEANDBOY : ช้อป 1,000 บาท ลุ้นรับ 10,000 บาท กับบัตรเครดิต KTC

รายชื่อผู้โชคดี
รางวัลบัตรกำนัล EVEANDBOY 10,000 บาทจำนวน 10 รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 100,000 บาท
ประกอบด้วย บัตรกำนัล EVEANDBOY มูลค่า 1,000 บาท  จำนวน 10 ใบ/ 1 รางวัล  ได้แก่
    1. คุณปรัชญา   อันทะสี
    2. คุณจาจิญา   เพ็งพันธ์
    3. คุณเกศกัญญา   นำพาโชคชัย
    4. คุณสุธรรมา   หุตะจูฑะ
    5. คุณนิติพร   ศิริอาภากุล
    6. คุณณัฐกานต์   มาวัน
    7. คุณสายพิณ   บุญแย้ม
    8. คุณอนวัช   มีศิลป์
    9. คุณกรรณิกา   สุวรรณศิลป์
    10. คุณสุธาทิพย์   เย็นศิริ

หมายเหตุ : บัตรกำนัลดังกล่าวหมดอายุการใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562โดยกรณีมียอดส่วนต่างมูลค่าสินค้าจากการใช้บัตรกำนัลฯ สมาชิกจะต้องชำระส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น

ใบคำขออนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ 124/2562 ออกให้ ณ กรมการปกครอง/ กรมการปกครอง จังหวักรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

 

26 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
EVEANDBOY