สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

-ลด 50% ค่าห้องพัก (จากราคาเต็ม)
-
ลด 5% ค่ายา OPD , IPD

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์