สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ คลินิคทันตกรรม โรคฟันเชียงใหม่

ลด 10% ทันตกรรมทั่วไป (ยกเว้น ทันตกรรมเฉพาะทาง)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
คลินิคทันตกรรม โรคฟันเชียงใหม่