สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ คลินิคทันตกรรม โรคฟันเชียงใหม่

ลด 10% ทันตกรรมทั่วไป (ยกเว้น ทันตกรรมเฉพาะทาง) 

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
คลินิคทันตกรรม โรคฟันเชียงใหม่