สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ FUNSOY DENTAL CLINIC

- ลด 20% การถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์เพื่อการจัดฟัน จานวน 2 ฟิล์ม และ เอกซเรย์ วินิจฉัยโรค
- ลด 10% งานรักษาการ ขูดหินปูน ถอนฟัน และ อุดฟันสีเหมือนฟัน (ทันตกรรมทั่วไป)
- ลด 5% งานรักษา ใส่ฟัน ครอบฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก ผ่าตัดฟันคุด (ทันตกรรมเฉพาะทาง)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
FUNSOY DENTAL CLINIC