สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ ทันตกรรมนั่งเล่น

-Ceramic Veneer ราคา 9,900 บาท (ปกติ 12,000) (เมื่อทำสี่ซี่ขึ้นไป)
-จัดฟันแบบใส Invisalign 149,000 บาท

ผ่อนชำระ KTC Phone 
โทร 02 123 5000 กด 4

1 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ทันตกรรมนั่งเล่น