รับฟรีบัตรกำนัลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thinprep + HPV DNA มูลค่า 4,500 บาท เมื่อซื้อแพ็กเกจคลอดทุกรายการ ที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ผ่านบัตรเครดิต KTC

รับฟรีบัตรกำนัลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thinprep + HPV DNA มูลค่า 4,500 บาท เมื่อซื้อแพ็กเกจคลอดทุกรายการ ตั้งแต่ 90,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

วิธีการรับสิทธิ: รับบัตรกำนัลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

 

1 ก.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช