เตรียมพร้อมเพื่อลูกน้อย ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

รับชุดถุงเก็บน้ำนม Toddler Gift Set มูลค่า 1,050 บาท
เมื่อซื้อแพ็กเกจคลอดทุกรายการตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป

วิธีการรับสิทธิ์
ลงทะเบียน และรับของสมนาคุณที่โรงพยาบาล 

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4