แพ็กเกจราคาพิเศษและรับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลวิมุต

สิทธิพิเศษที่ 1:
แพ็กเกจ Healthy Slim Check ราคาพิเศษ 2,250 บาท (สำหรับคุณผู้หญิงเท่านั้น)

รายการตรวจ
    - ตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์ (Physical Examination)
    - แนะนำ และวางแผนการออกกำลังกาย โดยนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง (Consultations Physical Therapist 1 time)
    - ประเมินภาวะโภชนาการ และวางแผนมื้ออาหารเฉพาะบุคคลโดยนักกำหนดอาหาร 1 ครั้ง(Consultations Dietician 1 Time)
    - ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ดัชนีมวลกาย (Vital Signs, Weight, Height, BMI)
    - ตรวจวัดมวลไขมัน ด้วยเครื่อง In-Body
    - ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
    - ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
    - ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
    - ตรวจระดับไขมันในเลือด ชนิดไม่ดี (LDL)
    - ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)

เงื่อนไขแพ็กเกจ
    1. ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว        
    2. กรุณางดน้ำ อาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ
    3. ระยะเวลาซื้อ และใช้แพ็กเกจ ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2567
    4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ ค่ายา เวชภัณฑ์ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในกรณี
   ที่ตรวจพบความผิดปกติ และแพทย์มีการแนะนำให้มีการตรวจหรือรักษาเพิ่มเติม    
    5. เพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ
   ติดต่อได้ที่ ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ และควบคุมน้ำหนัก ชั้น 3 โรงพยาบาลวิมุต โทร 02 079 0070 
   เวลา 8:00 - 17:00 น. 
    6. ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่น การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน 
   รวมถึงส่วนลดอื่นๆ        
    7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี                 
    9. แพ็กเกจดังกล่าวต้องชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น

15 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67

สิทธิพิเศษที่ 2:
รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนตามที่กำหนด ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน ต่อเซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน
15,000 – 69,999 บาท200 บาท
70,000 – 119,999 บาท900 บาท
120,000 – 199,999 บาท1,600 บาท
200,000 บาทขึ้นไป2,800 บาท

หมายเหตุ:
- สงวนสิทธิ์จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 1 สิทธิต่อ 1 เซลส์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น
- รายการนี้สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่าย กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ โดยคะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืน หากไม่สามารถหักคะแนนคืนได้เคทีซีของดเว้นการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ทั้งจำนวน

วิธีการรับสิทธิ: ลงทะเบียนทาง SMS พิมพ์ HOR เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข หรือลงทะเบียนออนไลน์

15 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย