ห่วงใยสุขภาพ กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

รับของสมนาคุณ เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพผ่านบัตรฯ ตามกำหนด

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับกระบอกน้ำ My Bottle มูลค่า 450 บาท
  (สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK HOSPITAL GROUP ใช้จ่ายเพียง 4,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป)
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับชุดกล่องถนอมอาหาร Lock & Lock 5 ชิ้นมูลค่า 610 บาท
  (สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK HOSPITAL GROUP ใช้จ่ายเพียง 8,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป)
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า มูลค่า 1,590 บาท
  (สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK HOSPITAL GROUP ใช้จ่ายเพียง 24,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป)
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับกระเป๋าเดินทาง 24 นิ้วมูลค่า 3,600 บาท
  (สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK HOSPITAL GROUP ใช้จ่ายเพียง 40,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป)

จำกัดการมอบของสมนาคุณสูงสุด 1 ชิ้น/ 1 เซลส์สลิป / 1 หมายเลขบัตร / วัน

 

31 ก.ค. 62 - 15 ส.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์