ห่วงใยสุขภาพ กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

รับบัตรกำนัล Starbucks เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพผ่านบัตรฯ ตามกำหนด

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท
  (สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK HOSPITAL GROUP ใช้จ่ายเพียง 4,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป)
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucksมูลค่า 300 บาท
  (สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK HOSPITAL GROUP ใช้จ่ายเพียง 8,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป)
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 1,000 บาท
  (สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK HOSPITAL GROUP ใช้จ่ายเพียง 24,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป)
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 1,700 บาท
  (สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK HOSPITAL GROUP ใช้จ่ายเพียง 40,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป)

จำกัดการมอบบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 1 ใบ / 1 เซลส์สลิป / 1 หมายเลขบัตร / วัน

 

1 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา