ผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาลนานสูงสุด 10 เดือน ที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่ร่วมรายการ 

สิทธิประโยชน์ที่ 1: ผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาลนานสูงสุด 10 เดือน
• ผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ 0.69% ต่อเดือน นาน 10 เดือน ฟรีดอกเบี้ยฯ 3 เดือนแรก ตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือ
ผ่อนชำระค่ารักษาด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ 0% นาน 3, 6, และ 10 เดือน เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER 50% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อแลกรับสิทธิ์

ช่องทางทำรายการ: สมาชิกบัตรฯ โทรเข้า KTC PHONE 02 123 5000 กด 4 เพื่อแจ้งความประสงค์เปลี่ยนค่ารักษาพยาบาลเป็นยอดผ่อนชำระ

เคทีซีมอบเงินบริจาคในอัตรา 0.20% ของยอดผ่อนชำระให้โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ


สิทธิประโยชน์ที่ 2: คะแนนแทนเงินบริจาค
สมาชิกบัตรฯ สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
เคทีซีสมทบเงินบริจาคเพิ่มอีก 100 บาท

แลกคะแนนผ่านช่องทาง:
1. แอป KTC Mobile
2. KTC Online ผ่าน www.ktc.co.th/online
3. KTC PHONE 02 123 5000


1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาลที่ร่วมรายการ

โรงพยาบาลศิริราช

ผ่อนค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช นานสูงสุด 10 เดือน
สมาชิกบัตรฯ สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ให้ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ เคทีซีสมทบเงินบริจาคเพิ่มอีก 100 บาท

ระยะเวลา: 15 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ผ่อนค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ นานสูงสุด 10 เดือน
สมาชิกบัตรฯ สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ให้ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ เคทีซีสมทบเงินบริจาคเพิ่มอีก 100 บาท

ระยะเวลา: 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผ่อนค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาธิบดี นานสูงสุด 10 เดือน
สมาชิกบัตรฯ สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ให้มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อผู้ป่วยยากไร้ให้มีประสิทธิภาพและมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เคทีซีสมทบเงินบริจาคเพิ่มอีก 100 บาท

ระยะเวลา: 15 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ผ่อนค่ารักษาพยาบาลที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นานสูงสุด 10 เดือน
สมาชิกบัตรฯ สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัด และพัฒนาอาคารแม่และเด็ก (อาคารกาญจนาปันรักษ์)
เคทีซีสมทบเงินบริจาคเพิ่มอีก 100 บาท

ระยะเวลา: 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผ่อนค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นานสูงสุด 10 เดือน
สมาชิกบัตรฯ สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ให้มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีรอยยิ้มที่สดใส และสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เคทีซีสมทบเงินบริจาคเพิ่มอีก 100 บาท

ระยะเวลา: 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผ่อนค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นานสูงสุด 10 เดือน
สมาชิกบัตรฯ สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท
ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เคทีซีสมทบเงินบริจาคเพิ่มอีก 100 บาท

ระยะเวลา: 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผ่อนค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นานสูงสุด 10 เดือน
สมาชิกบัตรฯ สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท ให้มูลนิธิ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสนับสนุนกิจการรักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เคทีซีสมทบเงินบริจาคเพิ่มอีก 100 บาท

ระยะเวลา: 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ผ่อนค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นานสูงสุด 10 เดือน
สมาชิกบัตรฯ สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท ให้มูลนิธิ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนกิจการรักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เคทีซีสมทบเงินบริจาคเพิ่มอีก 100 บาท

ระยะเวลา: 1 พ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย