โรงพยาบาล/คลินิกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โรงพยาบาล/คลินิกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล/คลินิกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ลดสูงสุด 50% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชันเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลวิมุต

ระยะเวลา: 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
1. ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง
- ค่ายา (IPD, OPD)
2. ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี (ปกติ 500 บาท) ต่อครั้ง ผ่าน ViMUT Application (4 ครั้ง/ปี)
3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 750 บาท (ปกติ 1,200 บาท)
4. แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ 1,400 บาท (ปกติ 3,440 บาท)

ระยะเวลา: 1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66
1. แพ็กเกจการรักษาอาการปวด คอ บ่า (Office Syndrome 1 ครั้ง) ราคา 990 บาท (ปกติ 2,400 บาท)

02 079 0000
https://www.vimut.com
โรงพยาบาลยันฮี

ส่วนลด 5%
- ศูนย์ตรวจสุขภาพ
- ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์
- ศูนย์จุดซ่อนเร้น
* สำหรับการชำระผ่านบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
รายการส่วนลดนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการอื่นได้
และไม่สามารถร่วมกับการผ่อนชำระได้

ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
(เฉพาะบริการที่โรงพยาบาลกำหนด)

1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66

02 879 0300
https://th.yanhee.net
โรงพยาบาลพระรามเก้า

ส่วนลด 15%
สำหรับห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU, CCU)

ส่วนลด 10%
- ค่ายา (ยกเว้นค่ายารายการพิเศษ)
- ค่า LAB (ยกเว้น LAB รายการพิเศษ)

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
- แพคเกจตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ (EST) ราคา 2,900 บาท (ปกติ 5,050 บาท) Code : CKC-EST
- แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคา 3,400 บาท (ปกติ 6,200 บาท) Code : CKO-BK2
- ส่วนลดค่าบริการ Telemedicine 150 บาท/ครั้ง ด้วยบริการ VDO Call
(ค่าแพทย์เริ่มต้น 500 บาท/15 นาที)

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน
สำหรับรายการที่กำหนด
- ยอดค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
- ยอดค่าแพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ, ความงาม, และแพ็กเกจต่าง ๆ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 202 9999
https://www.praram9.com
โรงพยาบาลนวเวช

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU, OR, LR, CCU, NICU)
- ค่ายา (ยกเว้นยาราคาพิเศษ, ยาราคา Net Price, วัคซีน และยาที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย)

ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน และ 6 เดือน
*ตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนด

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 483 9999
https://www.navavej.com
โรงพยาบาลนครธน

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง, ค่ายา (OPD, IPD)

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
- โปรแกรม Tesla Former ราคาพิเศษ 7,900 บาท (ปกติ 16,525 บาท)

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 450 9999
https://www.nakornthon.com
โรงพยาบาลนนทเวช

ส่วนลด 5%
- ค่าห้องและค่ายา ผู้ป่วยใน (IPD)
- ค่ายา ผู้ป่วยนอก (OPD)
หมายเหตุ : ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน
เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 596 7888
https://www.nonthavej.co.th
โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ส่วนลด 5%
- ค่ารักษาพยาบาล 10 รายการ ตามระเบียบของโรงพยาบาล
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน
เมื่อมียอดใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้ง OPD และ IPD ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 434 1111
https://www.chaophya.com
ศูนย์ตรวจสุขภาพพาธแล็บ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 29 รายการ ราคาพิเศษ 3,080 บาท (ปกติ 4,400 บาท)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 619 2288, 02-6192299
https://www.pathlab.com.my
บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

BWC Musculoskeletal Therapeutic Program (MTP)
โปรแกรมออกกำลังกายที่ออกแบบเพื่อคุณ จำนวน 10 ครั้ง แถม 2 ครั้ง ราคา 35,000 บาท

1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66

02 826 9963
โรงพยาบาลเพชรเวช

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
(ยกเว้นยารายการพิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

1390
แกรนด์มาสเตอร์ คลินิก

ส่วนลด 10%
ค่าผ่าตัดตา 2 ชั้น เทคนิค Scraless

ส่วนลด 5%
ค่าผ่าตัดชนิดอื่น ๆ

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

095 957 7068
https://www.grandmasterclinic.com
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา (IPD)

ส่วนลด 5 %
สำหรับค่ายา (OPD) , ส่วนลด 5 % โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 529 4533-41
โรงพยาบาลธนบุรี 2

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา (OPD/IPD)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 487 2100 5016
https://www.thonburi2hospital.com
โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา (OPD/IPD)

ส่วนลด 15%
ศูนย์ความงาม สำหรับ รายการทรีทเม้นท์ และเลเซอร์ (ไม่รวมรายการศัลยกรรม)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธ์ Gardasil 2 เข็ม
- อายุ 9-14 ปี ราคา 6,900 บาท ราคาปกติ 7,572 บาท

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธ์ Gardasil 3 เข็ม
- อายุ 15 ปีขึ้นไป ราคา 9,300 บาท ราคาปกติ 11,358 บาท

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธ์ Gardasil 2 เข็ม
- อายุ 9-14 ปี ราคา 13,000 บาท ราคาปกติ 17,912 บาท

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธ์ Gardasil 3 เข็ม
- อายุ 15 ปีขึ้นไป ราคา 19,000 บาท ราคาปกติ 26,868 บาท

Thin Prep ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
- ราคา 1,690 บาท ราคาปกติ 2,020 บาท

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 996 2211-15
https://www.bangpakokrangsit.com
โรงพยาบาลลาดพร้าว

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นวัคซีน) LAB (ปกติ) X-Ray (ปกติ)

ส่วนลด 25%
รายการตรวจสุขภาพ โปรแกรมพื้นฐาน ของโรงพยาบาล (จากราคาปกติ)
ตามรายการที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ ยกเว้นค่าแพทย์ และการให้ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 532 2556
https://ladpraohospital.com/th
โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

ส่วนลด 7.5%
ค่าห้อง ค่ายา (OPD/IPD)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 761 9888
https://www.synphaet.co.th
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ส่วนลด 7.5% ค่าห้อง ค่ายา (OPD/IPD)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 793 5000
https://www.synphaet.co.th
โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

ส่วนลด 7.5%
ค่าห้อง ค่ายา (OPD/IPD)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 793 5000
https://www.synphaet.co.th
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

ส่วนลด 7.5%
ค่าห้อง ค่ายา (OPD/IPD)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 761 5999
https://www.synphaet.co.th
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

ส่วนลด 7.5%
ค่าห้อง ค่ายา (OPD/IPD)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 006 9999
https://www.synphaet.co.th
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

ส่วนลด 7.5%
ค่าห้อง ค่ายา (OPD/IPD)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 006 8888
https://www.synphaet.co.th
โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา (OPD/IPD)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 552 8777
โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าแลป (ยกเว้นแลปนอก) (OPD/IPD)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 147 2525
โรงพยาบาลกรุงไทย ปากเกร็ด

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าแลป (ยกเว้นแลปนอก) (OPD/IPD)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 582 2299
โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าแลป (ยกเว้นแลปนอก) (OPD/IPD)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 822 9797
โรงพยาบาลบางโพ

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Special Wellness Package 16 รายการ ราคา 2,023 บาท ราคาปกติ 4,045 บาท

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 587 0144
https://bangpo-hospital.com
โรงพยาบาลพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล

ส่วนลด 10 %
ค่าห้อง ค่ายา

ส่วนลด 10%
ขูดหินปูน, อุดฟัน (ยกเว้นค่าแพทย์)

ราคาพิเศษ
แพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย แพ็คเกจตรวจสุขภาพ และโปรโมชั่นอื่น ๆ ตามเงื่อนไขพิเศษของโรงพยาบาล

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 451 4921
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 901 8400-8
http://www.phatara-thonburi.com
โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 092 4900
เซ็นทรัล เมดิก

ส่วนลด 10%
ค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 960 9244
โรงพยาบาลศิครินทร์

ส่วนลด 5%
สำหรับ ค่าห้อง , ค่ายา
ยกเว้นค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 323 2991-7
https://www.sikarin.com
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB) ที่ทำในโรงพยาบาล
(ยกเว้นยาพิเศษ,เอ็กเรย์พิเศษ,ค่า LAB พิเศษ ,ทันตกรรม ค่าแพทย์ ค่าบริการและรายการเหมาจ่าย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 3900 บาท1 แถม 1

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน
สำหรับค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 115 2111
https://ch9airport.com
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB) ที่ทำในโรงพยาบาล
(ยกเว้นยาพิเศษ,เอ็กเรย์พิเศษ,ค่า LAB พิเศษ ,ทันตกรรม ค่าแพทย์ ค่าบริการและรายการเหมาจ่าย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 3900 บาท1 แถม 1

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน
สำหรับค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

038 500 300
https://www.chularat11.com
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB) ที่ทำในโรงพยาบาล
(ยกเว้นยาพิเศษ,เอ็กเรย์พิเศษ,ค่า LAB พิเศษ ,ทันตกรรม ค่าแพทย์ ค่าบริการและรายการเหมาจ่าย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 3900 บาท
1 แถม 1

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน
สำหรับค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 033 2900
https://www.chularat3.com
จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB) ที่ทำในโรงพยาบาล
(ยกเว้นยาพิเศษ,เอ็กเรย์พิเศษ,ค่า LAB พิเศษ ,ทันตกรรม ค่าแพทย์ ค่าบริการและรายการเหมาจ่าย)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 753 2876
https://www.chularat.com
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB) ที่ทำในโรงพยาบาล
(ยกเว้นยาพิเศษ,เอ็กเรย์พิเศษ,ค่า LAB พิเศษ ,ทันตกรรม ค่าแพทย์ ค่าบริการและรายการเหมาจ่าย)

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน
สำหรับค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 316 9561
https://www.chularat.com
โรงพยาบาลอินทรารัตน์

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ ค่าแพทย์ และรายการส่งเสริมการขายที่จัดโปรโมชั่น)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 481 5555
โรงพยาบาลคามิลเลียน

ส่วนลด 5%
สำหรับ ค่าห้อง , ค่ายา ,ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานของโรงพยาบาล

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 185 1444
โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU) ค่ายา (ยกเว้นยารายการพิเศษและวัคซีน)

ส่วนลด 50%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ B.Care Exclusive Health ราคา 1,599 บาท (ราคาปกติ 3,200 บาท)
(รวมค่าแพทย์,ค่าเวชภัณฑ์ ,ค่าบริการพยาบาล และบริการโรงพยาบาล)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 523 3359-71
https://www.bcaremedicalcenter.com
โรงพยาบาลมหาชัย 2

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าทันตกรรม (ยกเว้นฟันปลอม / จัดฟัน / รากฟันเทียม และอื่นๆที่โรงพยาบาลกำหนด)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 431 0054
https://www.mahachai2.com
โรงพยาบาลศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB)
(ยกเว้นยาพิเศษ,เอ็กเรย์พิเศษ,ค่า LAB พิเศษ

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 316 5033
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา

ส่วนลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุดพื้นฐาน 6 โปรแกรม

ส่วนลด 5%
ทันตกรรม (อุด,ขูด,ถอน)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 975 6700
http://www.stcarlos.com
โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

ราคา 4,800 บาท ทดสอบ Patch Test Special Set 40 สาร ราคาปกติ 6,800 บาท

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 246 5111
http://www.skinhospital.co.th
โรงพยาบาลผิวหนังอโศก ปิ่นเกล้า

ราคา 4,800 บาท ทดสอบ Patch Test Special Set 40 สาร ราคาปกติ 6,800 บาท

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 434 5222
http://www.skinhospital.co.th
โรงพยาบาลบางไผ่

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร

ส่วนลด 10%
ค่าทันตกรรม (อุด,ขูด,ถอน)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 457 0086
สหคลินิกจุฬารัตน์ 7

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB)
(ยกเว้นยาพิเศษ,เอ็กเรย์พิเศษ,ค่า LAB พิเศษ ,ทันตกรรม ค่าแพทย์ ค่าบริการและรายการเหมาจ่าย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ หลังติดโควิด ราคา 3900 บาท
และส่วนลด 15% สำหรับซื้อรายการตรวจเพิ่ม

1 แถม 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check up ราคา 4900 บาท
และรับส่วนลด 15% สำหรับซื้อรายการตรวจเพิ่ม

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 328 7653
https://www.chularat.com
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB)
(ยกเว้นยาพิเศษ,เอ็กเรย์พิเศษ,ค่า LAB พิเศษ ,ทันตกรรม ค่าแพทย์ ค่าบริการและรายการเหมาจ่าย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ หลังติดโควิด ราคา 3900 บาท
และส่วนลด 15% สำหรับซื้อรายการตรวจเพิ่ม

1 แถม 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check up ราคา 4900 บาท
และรับส่วนลด 15% สำหรับซื้อรายการตรวจเพิ่ม

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 326 7993
https://www.chularat.com
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

02 874 6766-70
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าพยาบาล และค่าตรวจพิเศษภายนอกโรงพยาบาล การให้บริการฟอกไต ศูนย์ผิวหนังและความงาม I SKY
ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง Smilk by isky และศูนย์สุขภาพดีชะลอวัย I-SHA

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 441 6999
https://www.vichaivej.com
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB) ที่ทำในโรงพยาบาล (ยกเว้นยาพิเศษ,เอ็กเรย์พิเศษ,ค่า LAB พิเศษ ,ทันตกรรม ค่าแพทย์
ค่าบริการและรายการเหมาจ่าย)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลปิยะเวท

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (ยกเว้นค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล)

ส่วนลด 5%
ค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 129 5555
โรงพยาบาลรามคำแหง

ส่วนลด 5%
ค่าห้องค่ายา

(ลูกค้ามีบัตรสมาชิก รพ.ชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ลด 7.5%)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02-743-9999
https://www.ram-hosp.co.th
ศูนย์ตรวจสุขภาพ กรุงเทพเมดิคัลแล็บ

ส่วนลด 30%
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี


สาขาที่ร่วมรายการ
1 จรัญสนิทวงศ์
2 พหลโยธิน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 411 0075-6
https://www.bangkoklab.com/TH/home
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

ส่วนลด 54%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 17 รายการ สำหรับ 2 ท่าน

ซื้อ1 แถม 1
- ราคา 3,960 บาท ราคาปกติ 8,530 บาท

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นค่าการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 518 1818
โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์

ส่วนลด 10%
- ค่า Treatment Drip

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 260 4895
โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา (IPD)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 089 1111, 085 191 6584
https://www.mali-imc.com
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

ส่วนลด 10 %
- ค่าห้อง ค่ายา
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ทุกโปรแกรม
- โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายทุกโปรแกรม
- วัคซีนไข้หวดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ราคา 550 บาท ราคาปกติ 750 บาท (รวมค่าแพทย์แล้ว)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 314 0726-9
http://www.phaetpanya.com
โรงพยาบาลเทพธารินทร์

ส่วนลด 20%
- ค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU ,CCU)

ส่วนลด 10%
- ค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ)

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST
- ราคา 2500 บาท ราคาปกติ 3500 บาท

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง ECHO
- ราคา 2500 บาท ราคาปกติ 4000 บาท

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 348 7000
https://www.theptarin.com/th/home
โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยานอกรายการ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 872 1111
https://www.bangpakok1.com/
โรงพยาบาลบางนา 2

ส่วนลด 10%
- ค่ารักษาพยาบาล
(ยกเว้นค่าแพทย์และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ส่วนของโรงพยาบาล)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 330 3030-6
โรงพยาบาลหัวเฉียว

ส่วนลด 10%
ค่าชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลทุกชุด

ส่วนลด 10
ค่าบริการผิวพรรณและความงามเป็นครั้ง

ส่วนลด 5%
ค่าบริการผิวพรรณและความงาม (เป็นคอร์ส)

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง,ค่าอาหาร

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 223 1351
https://www.hc-hospital.com
ศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่น

รับส่วนลด 8,000 บาท
- สำหรับการรักษาสายตาด้วยวิธี FEMtoLASIK (เลสิคไร้ใบมีด)

รับส่วนลด 8,000 บาท
- สำหรับรักษาสายตาด้วย NanoRelax (เลสิคแผลเล็ก) / Nano FemtoLASIK (เลสิคไร้ใบมีด)

รับส่วนลด 4,000 บาท
- สำหรับการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK
(สำหรับสำหรับการรักษาสายตา 2 ข้างในวันเดียวกัน)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 511 2111
กายคตา คลินิก

โปรแกรม Pain Management
รักษาอาการปวดโดยไม่ผ่าตัด ด้วยเครื่องมือกายภาพบำบัดระดับพรีเมี่ยม ราคา 890 บาท ราคาปกติ 1,800 บาท ต่อครั้ง

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

095 145 5994
คลินิกแอ็บโซลูท เฮลธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BIO FeedBack Scan
ราคา 2,900 บาท ราคาปกติ 5,000 บาท ต่อครั้ง

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

095 145 5994
โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 109 3111
https://www.bangpakok3.com
โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 109 3222
https://www.bpksamutprakan.com
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

ส่วนลด 20%
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ
(ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าทันตกรรม ค่าเอ็กซเรย์คอมพิมเตอร์ และค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ นอกสถานที่

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 872 1001-5
https://www.rajburana.com
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก

ผ่าตัด ReLex Smile
- ราคา 82,000 บาท จากราคาปกติ 92,000 บาท สำหรับ 2 ตา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 886 6600
https://eent.co.th/home
โรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU,CCU)
- ค่ายาผู้ป่วยใน (ยกเว้นรายการยาพิเศษ)
- ทันตกรรม (อุด,ขูด,ถอน,)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 220 7999
https://www.thonburibamrungmuang.com
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา (IPD)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 804 8959
https://www.kasemrad.co.th/Bangkae
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา (IPD)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

https://www.kasemrad.co.th
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา (IPD)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

https://www.kasemrad.co.th
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา (IPD)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 921 3400
https://www.kasemrad.co.th/Rattanatibethe
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา (IPD)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 921 3400
https://www.kasemrad.co.th/ramkhamhaeng
โรงพยาบาลเวิล์ดเมดิคอล

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา (IPD)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 836 9999
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา สำหรับ IPD/OPD

สิทธิประโยชน์อื่น :
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ 3,500 บาท

ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา สำหรับ IPD/OPD

สิทธิประโยชน์อื่น :
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ 3,500 บาท

ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา สำหรับ IPD/OPD

สิทธิประโยชน์อื่น :
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ 3,500 บาท

ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 818 9000
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา สำหรับ IPD/OPD

สิทธิประโยชน์อื่น :
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ 3,500 บาท

ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 577 8111
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา สำหรับ IPD/OPD

สิทธิประโยชน์อื่น :
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ 3,500 บาท

ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (ยกเว้นกลุ่มยาพิเศษ ได้แก่ กลุ่มยาคีโม, กลุ่มยาฮอร์โมน, วัคซีน, ยาราคาพิเศษ (Net Price), ยาสมุนไพร
และรายการยาที่ทำรายการส่งเสริมการขายแล้ว)
- ค่าห้องพักผู้ป่วย (ยกเว้นค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต, ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ, ค่าห้องสังเกตอาการ, ค่าห้องเด็กแรกเกิด,
ค่าห้องเด็กอ่อน step down, ค่าห้องเด็กอ่อนวิกฤต, ค่าห้องพักราคาพิเศษ, (Net Price) และรายการห้องพัก
ซึ่งทำรายการส่งเสริมการขายแล้ว

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 023 3333
https://www.medparkhospital.com
โรงพยาบาลบางมด

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา (ยกว้นค่าแพทย์)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 867 0606, 089 666 9556.
https://www.bangmodhospital.com
โรงพยาบาลบางปะกอก 8

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 109 8111 ต่อ 1407
https://www.bangpakok8.com
โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 991 8999
http://www.cgh.co.th
อาร์เอสยู วิทาลิตี้ ( ศูนย์ชีวาสุข )

ส่วนลด 10%
- Treatment IV DRIP

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 610 0300
https://rsuhealth.com
อาร์เอสยู มิดิคอล เซ็นเตอร์

ส่วนลด 10%
- สำหรับค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่าแพทย์และเครื่องมือพิเศษ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 610 0300
https://rsuhealth.com
อาร์เอสยู อาย เซ็นเตอร์

ส่วนลด 10%
- สำหรับค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่าแพทย์และเครื่องมือพิเศษ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 610 0300
https://rsuhealth.com
อาร์เอสยู วิชั่น เซ็นเตอร์

ส่วนลด 10%
- สำหรับเลนส์ทุกชนิด

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 610 0300
https://rsuhealth.com
โรงพยาบาลมิตรประชา

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 455 5599
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผ่าตัด CCU และ ICU)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 412 0055 https://www.vichaivej.com/yaekfaichai
โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC Platinum ขึ้นไป
- ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
- ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
- ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ คือ อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตทุกประเภท
- ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check-up ราคาพิเศษ 10,500 บาท จากราคาปกติ 23,448 บาท
- ชุดตรวจสุขภาพ Executive Male EST Check-up ราคาพิเศษ 15,200 บาท จากราคาปกติ 39,930 บาท
- ชุดตรวจสุขภาพ Executive Female EST Check-up ราคาพิเศษ 20,900 บาท จากราคาปกติ 49,321 บาท
- ชุดตรวจสุขภาพ Supreme Male EST Check-up ราคาพิเศษ 20,500 บาท จากราคาปกติ 45,614 บาท
- ชุดตรวจสุขภาพ Supreme Female EST Check-up ราคาพิเศษ 27,400 บาท จากราคาปกติ 56,874 บาท

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 310 3000
https://www.bangkokhospital.com
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

10%
- ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด
(ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02-378-9223
https://www.samitivejhospitals.com
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

10%
- ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด
(ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02-378-9223
https://www.samitivejhospitals.com
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

10%
- ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด
(ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02-378-9223
https://www.samitivejhospitals.com
โรงพยาบาลวิภาวดี

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่า Lab (เฉพาะ IPD), รายการตรวจ Chest X-Ray

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 561 1111
https://www.vibhavadi.com
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

ส่วนลด 10 %
- ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง,ค่าอาหาร
ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและค่าเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลไม่ได้ดำเนินการเอง ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการอื่น ๆ

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 708 7501-20 ,081 987 5356
โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 088 0888
https://www.cgh.co.th/lamlukka
โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ

ส่วนลด 10%
ค่ายา ,X-ray ,ค่า Lab (เฉพาะที่ทำในโรงพยาบาล)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 363 9222
https://vibharamsamutprakan.com/
โรงพยาบาลสุขุมวิท

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้องธรรมดา) ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)
(ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าแพทย์ ค่าเครื่องมือพิเศษ รายการเหมาจ่าย และโปรโมชั่นต่าง ๆ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 391 0011 ต่อ 859
โรงพยาบาลธนบุรี บูรณา

ส่วนลด 10%
- แพ็คเกจฟื้นฟูดูแลระยะยาว (Intensive long Term care Package)
- กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

081 433 0939
โรงพยาบาลบางนา 1

ส่วนลด 10%
- ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ และรายได้ที่เป็นของโรงพยาบาล

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 746 8630
โรงพยาบาลโรงพยาบาลพิม

ส่วนลด 10%
- ค่าห้องพักดูแลผู้สูงอายุ เป็นระยะเวลา 1 - 6 เดือน นับตั้งแต่ทำสัญญาเข้าพัก
(ไม่รวมเวชภัณฑ์และบริการอื่น ๆ)

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 895 7577 #240
คลินิกเวชกรรม พิม

ส่วนลด 10%
- ค่าห้องพักดูแลผู้สูงอายุ เป็นระยะเวลา 1 - 6 เดือน นับตั้งแต่ทำสัญญาเข้าพัก
(ไม่รวมเวชภัณฑ์และบริการอื่น ๆ)

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

คลินิกกายภาพบําบัด รีบาลานซ์

1.โปรแกรม Standard Program กายภาพบำบัด 7 ขั้นตอน
ราคา 999 บาท ราคาปกติ 2,000 บาท

2.โปรแกรม High Innovation Program กายภาพบำบัด 7 ขั้นตอน + Shockwave
ราคา 1,699 บาท ราคาปกติ 5,500 บาท

3.โปรแกรม สำหรับ Standard Program + Balance Stretching
ราคา 1,699 บาท ราคาปกติ 3,200 บาท

4.โปรแกรม Hight Innovation Program 15 ครั้ง
ราคา 35,520 บาท ราคาปกติ 52,500 บาท

เงื่อนไข: ข้อ 1- 3 สำหรับการเข้ารับบริการครั้งแรกเท่านั้น

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

065-626-4646
โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ

ส่วนลด 5%
- สำหรับ ค่าห้อง , ค่ายา
ยกเว้นค่าวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 323 2991-7
https://www.sikarin.com
โรงพยาบาลคลองตัน

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 319 2101
โรงพยาบาลเดอะ ซี พลัส

ส่วนลด 5%
- แพคเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 334 2555
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย