โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันออก โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันออก

สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันออก

ลดสูงสุด 10% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชันเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ ,ห้อง ICU, ห้อง IMCU)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

039 319 801
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยาบางรายการ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

039 605 666
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ราคา 3,888 บาท ราคาปกติ 7,999 บาท

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

033 038 888
โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง

ส่วนลด 5%
ค่ายา (OPD)

ส่วนลด 5%
ทันตกรรม (อุด,ขูด,ถอน)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

033 009 800
https://www.vibharamlcb.com
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง,ค่ายา ค่าเอกซเรย์ ค่า Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
(ยกเว้น ยาพิเศษ เอกซเรย์ ค่า Lab พิเศษ , ค่าแพทย์ ค่าบริการ ค่าทันตกรรม
ค่าบริการตรวจที่มิได้เป็นกิจกรรมของโรงพยาบาลและรายการเหมาจ่าย

ตรวจวัดความหนาแน่น มวลกระดูกด้วยเครื่อง DXA
1 ส่วนราคา 900 บาท(ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

โปรแกรมตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็ง 19 รายการ
สำหรับผู้ชายราคา 4299 บาท สำหรับผู้หญิงราคา 5299 บาท
(รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์และค่ายากรณีพบความปกติและต้องทำการรักษาหรือจ่ายยาเพิ่ม)

รับฟรีโปรแกรม Facial Treament Cooling ผ่อนคลายผิวหน้า พร้อม Treatment ผักวิตามิน 1 ครั้ง
เมื่อมียอดค่าบริการตั้งแต่ 3000 บาท ต่อใบเสร็จ
(ยอดค่าใช้จ่ายต่อ 1ใบเสร็จ มีอายุใช้งาน 7 วัน นับตั้งแต่วันเข้ารับบริการ

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

033 050 600
https://www.rpchospital.com
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB) ที่ทำในโรงพยาบาล
(ยกเว้นยาพิเศษ,เอ็กเรย์พิเศษ,ค่า LAB พิเศษ ,ทันตกรรม ค่าแพทย์ ค่าบริการและรายการเหมาจ่าย)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

038 575 134
https://www.chularat.com
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB) ที่ทำในโรงพยาบาล
(ยกเว้นยาพิเศษ,เอ็กเรย์พิเศษ,ค่า LAB พิเศษ ,ทันตกรรม ค่าแพทย์ ค่าบริการและรายการเหมาจ่าย)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

037 239 665
https://www.chularat.com
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล และค่า LAB (IPD)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

038 428 374
https://www.pattayainterhospital.com
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง

ส่วนลด 10%
ค่าห้องค่ายา
(ยกเว้น ห้อง ICU CCU LR NSY ค่ายาพิเศษ ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าแพทย์)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

038 921 999
https://www.bangkokhospitalrayong.com
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน

ส่วนลด 10%
ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

038 345 111
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง

ส่วนลด 10%
ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

038 020 100
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน

ส่วนลด 10%
ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

0 3834 5111
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง

ส่วนลด 10%
ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

038 020 100
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB)
(ยกเว้นยาพิเศษ,เอกซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

09 1772 4302
https://www.cholvaej.com
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (ยกเว้น ห้อง ICU/CCU/NICU/PICU)

ส่วนลด 10%
ค่ายา ยกเว้น วัคซีน และหมวดยาพิเศษ

ส่วนลดทันตกรรม
ส่วนลด 15 %
ขูดหินปูน

ส่วนลด 5%
ทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเด็ก

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

038 259 999
แอ็บโซลูท เฮลธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BIO FeedBack Scan
ราคา 2,900 บาท ราคาปกติ 5,000 บาท ต่อครั้ง

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

091 772 4302
https://www.chularatrayong.com
โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ (LAB)(ยกเว้นยาพิเศษ,เอกซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ)

1 แถม 1 สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพราคา 3,900 บาท

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

091 772 4302
https://www.chularatrayong.com
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา (IPD)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

061 389 3489 // 038-812702-19 ต่อ 1953 1954
https://www.kasemrad.co.th/Chachoengsao
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา (IPD)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

097 394 4935 // 037 627 000
โรงพยาบาลศรีระยอง

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ยกเว้น ICU ,CCU,NS,LR,ค่าอาหาร,ค่าบริการพยาบาล,ค่าบริการโรงพยาบาล
- ค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ,เวชภัณฑ์พิเศษ,ค่าแพทย์)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

038 998 555 038 108 888 # 1351
โรงพยาบาลเอกชล

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

038 939 999 #1214
โรงพยาบาลเอกชล 2

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

038 939 888 #7439
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่า LAB ,ค่า X-Ray

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

038 488 777 ,085 431 7889
https://www.pattayamemorial.com
คลินิกกายภาพบําบัด รีบาลานซ์

1.โปรแกรม Standard Program กายภาพบำบัด 7 ขั้นตอน
ราคา 999 บาท ราคาปกติ 2,000 บาท

2.โปรแกรม High Innovation Program กายภาพบำบัด 7 ขั้นตอน + Shockwave
ราคา 1,699 บาท ราคาปกติ 5,500 บาท

3.โปรแกรม สำหรับ Standard Program + Balance Stretching
ราคา 1,699 บาท ราคาปกติ 3,200 บาท

4.โปรแกรม Hight Innovation Program 15 ครั้ง
ราคา 35,520 บาท ราคาปกติ 52,500 บาท

เงื่อนไข: ข้อ 1- 3 สำหรับการเข้ารับบริการครั้งแรกเท่านั้น

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลมงกุฎระยอง

ส่วนลด 10%
- ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์,ค่าพยาบาล)

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

038 691 800,081 525 1462
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย