โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลดสูงสุด 60% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชันเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทันตกรรม
(ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลวัฒนา หนองคาย

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (IPD)

ส่วนลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามอายุ

ส่วนลด 5%
ค่ายา (OPD)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

042 219 888
https://wattanahospital.net
โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

044 088 960
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา อุดรธานี

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (IPD)

ส่วนลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามอายุ

ส่วนลด 5%
ค่ายา (OPD)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

042 219 888
https://wattanahospital.net
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1

ส่วนลด 30%
ค่าห้อง (IPD)

ส่วนลด 10%
ค่ายา (OPD/IPD) (ยกเว้นค่าแพทย์)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

044 234 999
https://www.porphat.com
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2

ส่วนลด 30%
ค่าห้อง (IPD)

ส่วนลด 10%
ค่ายา (OPD/IPD) (ยกเว้นค่าแพทย์)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

044 234 999
https://www.porphat.com
โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดรธานี

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา

ส่วนลด 5%
โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบเหมาจ่าย

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

042 188 999
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ – ธนบุรี

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

043 840 444
https://www.kalasinthonburi.com
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

0 4542 9100
https://ubonrak.com
โรงพยาบาลเอกอุดร

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา

ส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ สูงสุด 60 % Aek Udon Health Check up
วัตซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 590 บาท ราคาปกติ 1340 บาท
ราคา 16,000 บาท ค่าคลอดธรรมชาติ
ราคา 26,000 บาท ค่าผ่าคลอด
รวมค่าแพทย์ค่าบริการแล้ว โดยเงิ่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

042 342 333 ต่อ 11888 หรือ 1187
https://aekudon.com
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU), ค่ายา
(ยกเว้นยาควบคุม,ยากลุ่มพิเศษ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

045 280 040-55
https://www.rajavejubon.com
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า

ส่วนลด 30%
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ส่วนลด 15%
ค่ายา (OPD)

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (IPD)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

045 244 660
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

ส่วนลด 5%
สำหรับค่าห้องและค่ายา
(ยกเว้น ค่า CT-Scan ค่า DF แพทย์ ค่าสลายนิ่ว ค่าฟอกไต ค่าเลือด โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจวัคซีนต่างๆ
และค่าบริการอื่นๆ ตามเงื่อนไข ของโรงพยาบาล) ทั้งในระบบบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

042 611 222
โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

042 421 412
โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง เฉพาะห้องประเภทมาตรฐาน (Standard)
- ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ แล็บพิเศษ ค่าแพทย์ , ค่าบริการเหมาจ่ายทุกรายการ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

043 042 888
โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

0 45 714 474
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

0 45 714 474
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด - ธนบุรี

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง, ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

043 515 191
https://roietthonburi.com
โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา และเวชภัณฑ์

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

044 756 313
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง, ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
ค่ายาและค่าตรวจ LAB
ยกเว้นค่าแพทย์ ค่า X-Ray และค่าทัตกรรม)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

0 4424 0240
http://www.smhkorat.com
โรงพยาบาลสุรินทร์ รวมแพทย์

ส่วนลด 10%
ค่ายา ค่าห้อง ICU

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

044 511 523
โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง และค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

042 870 000 # 3302
โรงพยาบาลราชพฤกษ์

ส่วนลด 45%
ค่าห้อง Premiere

ส่วนลด 35%
ค่าห้อง RPH Suite

ส่วนลด 15%
ค่าห้อง ICU ROOM

ส่วนลด 20%
ค่าห้อง Junior Suite

ส่วนลด 10%
ค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าเวชภัณฑ์ 1,3, ค่าสารอาหารทางเส้นเลือด ,
ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด, ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ ,ค่าห้องหรือค่าเตียงผู้ป่วยใน (01) Deluxe, Super Deluxe A/B

ส่วนลด 5%
ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา,ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธิพิเศษ MRI
(ยกเว้น ค่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ค่าตรวจพิเศษ ยากลุ่มเวชสำอาง และอาหารทางการแพทย์)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

0 4333 3555,088 557 1510
https://rph.co.th
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (IPD) ห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือ X-Ray,
อัลตราซาวน์ Mammogram MRI CT Scan (ยกเว้น Lab ที่ส่งนแก รพ.)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

045 613 342
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม

ส่วนลด 5%
ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

044 625 340
https://www.buriramramhospital.com
โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ มัตสุบายาชิ

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (IPD)

1 มี.ค.66 - 31 ธ.ค.66

044 813 222 089-846 3015
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (IPD)

1 มี.ค.66 - 31 ธ.ค.66

044 292 249-53, 044 461 972
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย