โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคเหนือ โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคเหนือ

สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล/คลินิกภาคเหนือ

ลดสูงสุด 10% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชันเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรม 1 ราคา 2,257 บาท ราคาปกติ 2,875 บาท
โปรแกรม 2 ราคา 3,943 บาท ราคาปกติ 5,195 บาท
โปรแกรม 3 ราคา 5,195 บาท ราคาปกติ 7,075 บาท

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

055 716 100
โรงพยาบาลลานนา

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่าตรวจปฏิบัติการ ค่าเอ็กซเรย์ธรรมดา
(ยกเว้น CT, MRI , ULTRASOUND และเอกซเรย์พิเศษ) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
สงวนสิทธิ์สำหรับรายการที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่น และรายการที่อยู่ในราคาเหมาจ่าย

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

052 134 777
https://www.lanna-hospital.com/lannahospital/html/Home.html
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง, ค่ายา
(ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าเอ็กซเรย์, ค่าชันสูตรและค่ายาพิเศษบางรายการ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

053 711 366 #4330, #4331
https://www.overbrook-hospital.com
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร

ส่วนลด 10%
ค่าทันตกรรมทั่วไป (ยกเว้นทันตกรรมเฉพาะทาง)

ส่วนลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ส่วนลด 5%
แพทย์ทางร่วม แพทย์ไทย แพทย์จีน

(ยกเว้น โปรโมชั่น ค่าแพทย์ วัคซีน ยานอกบัญชี และยาพิเศษที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

053 215 021
http://www.cm-hospital.com
คลินิกเวชกรรมชุมชนสุเทพ

ส่วนลด 10%
ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

02 610 0300
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ส่วนลด 10%
(ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่าเลเซอร์ความงาม และโปรแกรมเหมาจ่ายทุกชนิด)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

053 920 300
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD/IPD)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

053 200 002
https://www.chiangmaiklaimor-hosp.com
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา
(ยกเว้นค่าแพทย์และค่าตรวจวินิจฉัยพิเศษ)

ส่วนลด 15%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

045 714 474
กายคตา คลินิก

โปรแกรม Pain Management
รักษาอาการปวดโดยไม่ผ่าตัด ด้วยเครื่องมือกายภาพบำบัดระดับพรีเมี่ยม
ราคา 890 บาท ราคาปกติ 1,800 บาท ต่อครั้ง

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

053 223 023
แอ็บโซลูท เฮลธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BIO FeedBack Scan
ราคา 2,900 บาท ราคาปกติ 5,000 บาท ต่อครั้ง

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง Premier
ยกเว้นค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร

ส่วนลด 5%
ค่ายา (OPD/IPD) ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าวัคซีน ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ เอ็กซเรย์พิเศษและรายการเหมาจ่าย

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลลำพูน ใกล้หมอ

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
- อายุน้อยกว่า 30 ปี ราคา 2950 บาท ราคาปกติ 4000 บาท
- อายุมากกว่า 30 ปี ราคา 6500 บาท ราคาปกติ 7980 บาท

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์
- ราคา 650 บาท ราคาปกติ 1299 บาท

แพคเกจวัคซีนสำหรับเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 2-12 เดือน
- ราคา 9990 บาท ราคาปกติ 13400 บาท
(ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)
ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

053 581 998
https://www.lamphunklaimor.com
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา (IPD)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

053 910 999 ต่อ 3558
www.kasemrad.co.th/Sriburin
โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าเวชภัณฑ์ (IPD)

ส่วนลด 5%
ค่ายาและสารอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ (OPD)

ส่วนลด 10%
ค่าทันตกรรม (OPD)

ส่วนลด 20%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (OPD)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

053 270 145-50 #122
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

ลด 10%
สำหรับค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

053 581 600-4, 094-6407453
โรงพยาบาลเทพปัญญา

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

053 852 590http://www.theppanya.com
โรงพยาบาลเพชรรัตน์

ส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
- อายุน้อยกว่า 35 ปี ชาย - หญิง ราคา 2,500 บาท ราคาปกติ 3,142 บาท
- อายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง ราคา 3,900 บาท ราคาปกติ 5,852 บาท
- อายุ 35 ปีขึ้นปี ชาย ราคา 3,900 บาท ราคาปกติ 5,852 บาท

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

056 720 680
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย