โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันตก โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันตก

สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันตก

ลดสูงสุด 10% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชันเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

ส่วนลด 7.5%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

034 912 888
https://www.synphaet.co.th
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร (ยกเว้นค่าแพทย์และยาพิเศษบางชนิด)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ KTC Happy & Healthy
1. ราคา 2,500 บาท ราคาปกติ 4,300 บาท
2. ราคา 5,400 บาท ราคาปกติ 7,500 บาท

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

032 532 576
โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล ค่าบนิการโรงพยาบาล และค่าอาหาร

ส่วนลด 5%
ปฏิบัติการ Lab / X-ray ยกเว้นค่าแพทย์ ค่า lab / X ray
พิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย

ส่วนลด 5%
ทันตกรรม 5 รายการ อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก
ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

032 616 800
https://www.bangkokhospitalhuahin.com
โรงพยาบาลกรุงเทพ เพชรบุรี

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา
(ยกเว้นยาพิเศษ และยานอกบัญชี)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

096 215 6486
โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง,ค่ายา (OPD/IPD)

1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย