โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคเหนือ โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคเหนือ

สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล/คลินิกภาคเหนือ

ลดสูงสุด 10% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชั่นเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
*เงื่อนไขการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงพยาบาล

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้อง)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
*เงื่อนไขการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงพยาบาล

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้อง)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา
(ยกเว้น ยาอันตราย, ยาควบคุมพิเศษ, วัตถุออกฤทธิ์, วัตถุเสพติด, ยาหรือเวชภัณฑ์จากภายนอก โรงพยาบาล)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา
(ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าเอ็กซเรย์, ค่าชันสูตรและค่ายาพิเศษบางรายการ)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

053 711 366 #4330, #4331
https://www.overbrook-hospital.com
โรงพยาบาลลานนา

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่าตรวจปฏิบัติการ ค่าเอ็กซเรย์ธรรมดา
(ยกเว้น CT, MRI , ULTRASOUND และเอกซเรย์พิเศษ) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

052 134 777
https://www.lanna-hospital.com/lannahospital/html/Home.html
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ส่วนลด 10%
- ค่ารักษาพยาบาล
(ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่าเลเซอร์ความงาม และโปรแกรมเหมาจ่ายทุกชนิด)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

053 920 300
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร

ส่วนลด 10%
- ค่าทันตกรรมทั่วไป (ยกเว้นทันตกรรมเฉพาะทาง)

ส่วนลด 10%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ส่วนลด 5%
- แพทย์ทางร่วม แพทย์ไทย แพทย์จีน
(ยกเว้น โปรโมชั่น ค่าแพทย์ วัคซีน ยานอกบัญชี และยาพิเศษที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

053 215 021
http://www.cm-hospital.com
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา
(ยกเว้นค่าแพทย์และค่าตรวจวินิจฉัยพิเศษ)

ส่วนลด 15 %
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

053 819 333 ต่อ 215 ,088 262 3882
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

055 612 189
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

ส่วนลด 5%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรม 1 ราคา 2,257 บาท ราคาปกติ 2,875 บาท โปรแกรม 2 ราคา 3,943 บาท ราคาปกติ 5,195 บาท โปรแกรม 3 ราคา 5,195 บาท ราคาปกติ 7,075 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

055 716 100
กายคตา คลินิก สาขา เชียงใหม่

โปรแกรม Pain Management รักษาอาการปวด โดยไม่ผ่าตัด - ราคา 2,590 บาท จำนวน 2 ครั้ง ปกติ 3,600 บาท

(สามารถใช้ได้ 2 เครื่องมือ ระยะเวลาในการรักษา 30 นาทีต่อครั้ง ตรวจประเมินอาการโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ การใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง อย่าง PMS หรือ Shockwave หรือ High Power Laser)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

053 223 023
โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ส่วนลด 20%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (OPD)

ส่วนลด 10%
ค่าทันตกรรม (OPD)

ส่วนลด 5%
ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าเวชภัณฑ์ (IPD/OPD)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

053 270 145-50 #120
โรงพยาบาลเทพปัญญา

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

052 088 999
http://www.theppanya.com
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD/IPD)

ส่วนลด 10%
- โปรแกรม ตรวจสุขภาพ

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

053 200 002
https://www.chiangmaiklaimor-hosp.com
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

ส่วนลด 10%
- สำหรับค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

053 581 600-4
คลินิกเวชกรรมชุมชนสุเทพ

ส่วนลด 10%
- ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

02 610 0300
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย