โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคใต้ โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคใต้

สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล/คลินิกภาคใต้

ลดสูงสุด 30% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชั่นเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ชุมพร

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ตั้งแตโปรแกรม GoldS ขึ้นไป)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
*เงื่อนไขการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงพยาบาล

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลนครคริสเตียน

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นวัคซีน และยาพิเศษ)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

075 356 214 #229
www.nchhos.com
โรงพยาบาลนครินทร์

ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่า X-Ray ธรรมดา
ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
(ยกเว้นค่าแพทย์)

*ส่วนลดไม่รวมถึง package หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
(ยกเว้นผู้ป่วยสมัครใจใช้ Package)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

075-450450-2
โรงพยาบาลนครพัฒน์

ส่วนลด 10 %
- ค่ายา ,ค่าอาหาร

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ดี 2
- สำหรับช่วงอายุ 35- 45 ราคา 1599 บาท ราคาปกติ 1899 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์
ราคา 499 ราคาปกติ 569 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

075 305 999
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ส่วนลด 10 %
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษหรือยาผู้ป่วยเฉพาะราย)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

074 200 200
www.rajyindee.com
โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย

ส่วนลด 10 %
- ค่าห้อง, ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

077 429 500
โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์

ส่วนลด 5 %
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

077 956 789
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

ส่วนลด 15 %
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5 %
- ค่ายา เวชภัณฑ์และ X-Ray

ส่วนลด 5 %
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ (เฉพาะโปรแกรม platinum)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

077 332 654-5
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts) ราคา 1,999 บาท (รวมค่าบริการทุกอย่าง)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

076 254 425
โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts) ราคา 1,999 บาท (รวมค่าบริการทุกอย่าง)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

076 361 888
โรงพยาบาลกรุงเทพ ดีบุก

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts) ราคา 1,999 บาท (รวมค่าบริการทุกอย่าง)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

076 298 298, 076 609 050
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย