โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันตก โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันตก

สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันตก

ลดสูงสุด 10% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชั่นเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

ส่วนลด 7.5%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

034 912 888
https://www.synphaet.co.th
โรงพยาบาลกรุงเทพ เพชรบุรี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ และยานอกบัญชี)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

032 897 888
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร (ยกเว้นค่าแพทย์และยาพิเศษบางชนิด)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ KTC Happy & Healthy 1
- ราคา 2,500 บาท ราคาปกติ 4,300 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ KTC Happy & Healthy 2
- ราคา 5,400 บาท ราคาปกติ 7,500 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

032 532 576
โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่า lab ค่า Xray

ส่วนลด 5%
- ทันตกรรม 5 รายการ (ขูด, อุด, ถอน, และรักษาเหงือก ,รักษารากฟัน)
(ยกเว้น ค่าบริการ รพ. ,ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ค่าแพทย์ รายการพิเศษ รายการเหมาจ่ายทุกรายการ และทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

032 616 800
https://www.bangkokhospitalhuahin.com
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย