โปรโมชั่นรับของสมนาคุณ เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ โปรโมชั่นรับของสมนาคุณ เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

ห่วงใยสุขภาพ ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

สิทธิประโยชน์ที่ 1
รับของสมนาคุณเมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพผ่านบัตรฯ ตามกำหนด
• เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับกล่องใส่อาหาร มูลค่า 169 บาท
  (สำหรับบัตรเครดิต KTC-Bangkok Hospital Group ใช้จ่ายเพียง 4,000 บาทขึ้นไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพ)
*ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณตามรายการนี้สูงสุด 1 สิทธิ์ต่อ 1 เซลส์สลิปต่อ 1 หมายเลขบัตรฯต่อวันเท่านั้น
*สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 67 – 12 เม.ย. 67

ระยะเวลา : 1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล)

สิทธิประโยชน์ที่ 2
ซื้อวัคซีนพร้อมแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 300 บาท
ใช้คะแนน KTC FOREVER 1,999 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อซื้อวัคซีนตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนดผ่านบัตรเครดิต KTC
*คะแนนที่นำมาใช้แลกต้องไม่เกินกว่ายอดต่อเซลส์สลิป

ระยะเวลา : 1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย