ยิ้มได้ทุกการรักษา กับบัตรเครดิต KTC ยิ้มได้ทุกการรักษา กับบัตรเครดิต KTC

รับเครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัดตลอดรายการ ที่โรงพยาบาล/คลินิกที่ร่วมรายการ

สิทธิประโยชน์ที่ 1: สำหรับรายการผ่อนชำระ 0%
รับเครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัดตลอดรายการ เมื่อมียอดผ่อนชำระ 0% นาน 3 – 10 เดือนตามที่กำหนด ที่โรงพยาบาลและคลินิกที่ร่วมรายการ ดังนี้

รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบริการผ่อนชำระ 0% ต่อเซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืนยอดผ่อนชำระ/เซลส์สลิป
300 บาท 15,000 – 34,999 บาท
750 บาท 35,000 – 79,999 บาท
1,500 บาท 80,000 – 129,999 บาท
2,500 บาท 130,000 – 299,999 บาท
5,000 บาท 300,000 บาทขึ้นไป

*เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและคลินิกกำหนด

หมายเหตุ:
▪ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องลงทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้
▪ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว สามารถเข้าร่วมได้ตลอดรายการต่อ 1 หมายเลขบัตรเท่านั้น
▪ รายการนี้สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่าย กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้

1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67

สิทธิประโยชน์ที่ 2: สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน
แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และแลกคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 130 บาท

1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย