โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ
เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนตามที่กำหนด ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน ต่อเซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน
15,000 – 69,999 บาท 200 บาท
70,000 – 119,999 บาท 900 บาท
120,000 – 199,999 บาท 1,600 บาท
200,000 บาทขึ้นไป 2,800 บาท

หมายเหตุ:
- สงวนสิทธิ์จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 1 สิทธิต่อ 1 เซลส์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น
- รายการนี้สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่าย กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ โดยคะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืน หากไม่สามารถหักคะแนนคืนได้เคทีซีของดเว้นการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ทั้งจำนวน

วิธีการรับสิทธิ: ลงทะเบียนทาง SMS พิมพ์ HOR เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข หรือลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนทุกครั้ง ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย เพื่อรับสิทธิ์

1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์