รับบัตรกำนัล Starbucks เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ ที่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ผ่านบัตรเครดิต KTC

รับบัตรกำนัล Starbucks เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพภายในงาน ด้วยบัตรเครดิต KTC
- เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks 100 บาท
- เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks 300 บาท
- เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks 1,000 บาท
- เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks 1,700 บาท

จำกัดการมอบบัตรกำนัล สูงสุด 1 ใบ / 1 เซลส์สลิป / 1 หมายเลขบัตร / วัน

 

16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลไทยนครินทร์