สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลผิวหนังอโศก อุดร

-ส่วนลด 15% โปรแกรม Ultra White จำนวน 5 ครั้ง (Course)
-ลด 10% สำหรับ BOTULINUM TOXIN

ผ่อนชำระ KTC Phone 
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลผิวหนังอโศก อุดร