สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

- ลด 10% ค่ายา, Lab, X-Ray (ยกเว้นยาพิเศษ) สำหรับผู้ป่วยนอก
- ลด 5% ค่ายา, X-Ray (ยกเว้นยาพิเศษ) สำหรับผู้ป่วยใน
- ลด 5% แพ็กเกจตรวจสุขภาพ (รายการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย