สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) ราคา 2,500 บาท (ราคาปกติ 3,400 บาท)

หมายเหตุ
- ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
- นัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อศูนย์หัวใจ

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
- นาน 4 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
- นาน 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

 

1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล