สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลบางไผ่

- ลด 10% ค่ายา ค่าห้อง และค่าทันตกรรม สำหรับผู้ป่วยใน
- ลด 10% ค่ายา และค่าทันตกรรม สำหรับผู้ป่วยนอก
- ลด 10% ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลบางไผ่