สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม

ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา และ ค่าเวชภัณฑ์ 1,2

ผ่อนชำระ KTC Phone 
โทร 02 123 5000 กด 4

1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม