สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

-ลด 15% ค่าห้อง
-ลด 5% ค่ายา และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ผ่อนชำระ 0% 
นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับOPD
นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่าย 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับ IPD
นาน 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่าย 100,00 บาทขึ้นไปสำหรับ IPD 

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์