สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลลาดพร้าว

- ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นวัคซีน) Lab ปกติ,X-ray ปกติ
- ส่วนลดสูงสุด 35% โปรแกรมตรวจสุขภาพ จากราคาปกติตามโปรแกรมที่กำหนด (กรณีเลือกรายการตรวจสุขภาพเองลด 30% ไม่รวมค่าแพทย์)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 พ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลลาดพร้าว