สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ ศูนย์ทันตกรรมรัชดา

- ลด 10% ค่ายา และค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
- ลด 10% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาล สหวิทยาการมะลิ