สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ

- ลด 10% ค่าห้อง,ค่ายา (ยกเว้นวัคซีน)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ