สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2

-ลด 30% ค่าห้อง 
-ลด 10% ค่าทันตกรรม (อุด,ขูด,ถอน,ผ่าฟัน)

ผ่อนชำระ KTC Phone 
โทร 02 123 5000 กด 4

1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2