สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

ลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นค่าการพยาบาลและอาหาร)
ลด 5% ค่ายา (ยกเว้นวัคซีนเหมาจ่ายค่ายาพิเศษ)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 พ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์