สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลพรชัย สุพรรณบุรี

- ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา
- ลด 10% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลพรชัย สุพรรณบุรี