สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลรักษ์สกล

- ลด 5% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก
- ลด 10% ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน

ผ่อนชำระ KTC Phone 
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลรักษ์สกล