สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

ลด 5% ค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80%
นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา