โรงพยาบาล/คลินิกในภาคใต้

ลดสูงสุด 50% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาล รายละเอียดโปรโมชั่น เบอร์โทร
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
ลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ และวัคซีน), ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
074 272 800
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ), ค่าห้องพักผู้ป่วย
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
076 254 425
คลีนิกเวชกรรมอินเตอร์เนชั่นเนล อ่าวนาง
ลด 10% 
-ค่าห้อง
-ค่ายา (ยกเว้นยากลุ่มพิเศษ)
-โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Annual Checkup)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
091 8499914
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นเนล
ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา สำหรับผู้ป่วยใน
ลด 1,000 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี  สำหรับแพ็กเกจ Gold & Platinum
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
075 626 555
โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต
ลด 5%  กรณีผู้ป่วยนอก 3 รายการ สำหรับ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าตรวจห้องปฏิบัติการ
ลด 5%  กรณีผู้ป่วยใน 5 รายการ สำหรับ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าห้อง
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
076 237 220-6
โรงพยาบาลนครินทร์
ลด 5% ค่ายา เวชภัณฑ์, ค่าX-Ray ธรรมดา, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
ยกเว้นค่าแพทย์
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
075 312 800
โรงพยาบาลนครคริสเตียน
ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นวัคซีน และยาพิเศษ)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
075 356 214
โรงพยาบาลนครพัฒน์ 
ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์  สำหรับผู้ป่วยใน
ลด 5 % ค่ายาและเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ป่วยนอก
โปรแกรมตรวจสุขภาพ D3 ราคา  2,562 บาท (ปกติ 2,799 บาท)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
075 305 999
โรงพยาบาลปิยะรักษ์
ลด 5% ค่ายา ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
074 627 146
โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล
ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา เฉพาะผู้ป่วยใน
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
077 300 394-5
สุพรีม เลสิก ภูเก็ต
ลด 22% สำหรับ การแก้ไขสายตาด้วยวิธีไอเลสิค (iLASIK)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
02 631 2112
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
-ลด 10% ค่าห้อง 
-ลด 5% ค่ายา
ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
077 245 721 - 5
โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร
ลด 5% ค่ายา และค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน 
ลด 5% ค่ายา ผู้ป่วยนอก
ส่วนลดโปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคา 1,900 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท
1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62
077 658 555
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
ลด 10% ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน, ค่ายา สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62
075 218 988
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
ลด 5%  ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62
077 542 555
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง 
ลด 10% 
-ค่าห้อง
-ค่ายา (ยกเว้นยากลุ่มพิเศษ)
-โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Annual Checkup)
1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62
075 205 555
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
ลด 10% 
-ค่าห้อง
-ค่ายา (ยกเว้นยากลุ่มพิเศษ)
-โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Annual Checkup)
1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62
075 205 555
รพ. ศิครินทร์ หาดใหญ่
ลด 5% ค่าห้อง ค่ายา
1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
074 310 310
คลินิกกระบี่สไมล์เดนทัล
ฟรี ขูดหินปูน เมื่อฟอกสีฟัน
1 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
0 7565 2971,075 680477

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 (ระยะเวลาการร่วมรายการให้เป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาล/คลินิก กำหนด)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย