สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

- ลด 10% ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ป่วยใน
- ลด 10% ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ป่วยในและนอก

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์