สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสุขุมวิท

- ลด 5% ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
- ค่ายา และค่าแล็ป
- ราคา 18,000 บาท ชุดตรวจสุขภาพ Platinum Male Check up (ราคาปกติ 19,900 บาท)
- ราคา 20,500 บาท ชุดตรวจสุขภาพ Platinum Female Check up (ราคาปกติ 22,900 บาท)

* ยกเว้นค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าแพทย์ แล็ปพิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสุขุมวิท