สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

- ลด 7.5% ค่าห้อง ค่ายา ค่า LAB (ยกเว้นรายการตรวจ LAB นอก รพ.), ค่า X-Ray (ยกเว้นรายการตรวจ X-Ray นอก รพ.)
- ลด 2.5% ค่าทันตกรรม (ขูด อุด ถอน และเคลือบฟลูออไรด์)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์