สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลธนกาญจน์

- ราคา 800 บาท ตรวจสุขภาพ แผน A โปรแกรมวัยรุ่น (ปกติ 980 บาท)
- ราคา 1,990 บาท ตรวจสุขภาพ แผน B โปรแกรมทั่วไป (ปกติ 2,760 บาท)
- ราคา 2,990 บาท ตรวจสุขภาพ แผน C โปรแกรมสมบูรณ์แบบ (ปกติ 4,420 บาท)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลธนกาญจน์