สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

- ลด 10% ค่าห้อง (IPD)
- ลด 10% ค่ายา (IPD/OPD)
- ลด 5% สำหรับค่าทันตกรรม (ค่ายาและ X-Ray) และบริการตรวจฟันฟรี
- ลด 20% ค่าฉัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ (ราคา 600 บาท จากราคาปกติ 750 บาท)
- ลด 50% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 14 รายการ (ราคาปกติ 4,800 บาท)
*ลดจากราคาปกติเท่านั้น

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์