สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

ลด 5% ค่ายา 

ผ่อนชำระ KTC Phone 
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์