สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

- ลด 10% ค่าห้อง
- ลด 5% ค่ายา
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ 19 รายการ ราคา 2,500 บาท (ราคาปกติ 6,940 บาท)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 999 บาท (ราคาปกติ 2,000 บาท) (สอบถามรายละเอียด ณ จุดขาย)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย