โรงพยาบาล/คลินิกในภาคตะวันตก

ลดสูงสุด 20% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาล รายละเอียดโปรโมชั่น เบอร์โทร
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
ลด 5% 
-ค่าห้องพัก (ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร)
-ค่ายา (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายาพิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
-ค่าปฏิบัติการ Lab / X-Ray  (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่า Lab/X-ray พิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
-ค่าทันตกรรม 5 รายการ: ทันตกรรมอุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก (ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
032 616 800
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล
ลด 10% ค่าห้อง, ค่ายา และค่าห้องปฎิบัติการ LAB และรังสี
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
034 520 911-15
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง
-ลด 20% สำหรับโปรแกรมสุขภาพประจำปี
-ลด 10% ค่าห้อง
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
034 715 001-5
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
ลด 20% 
-โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ลด 10%
-ค่าห้อง 
-ค่าทันตกรรม (อุด, ขูด, ถอน)
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
032 411 689
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน
ลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นยาบางรายการ), ค่าอาหาร 
ยกเว้นค่าแพทย์
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
032 532 576
โรงพยาบาลท่าเรือ
ลด 5% ค่ายา และค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
034 562 213
โรงพยาบาลกรุงเทพ เพชรบุรี 
ลด 10% ค่าห้อง ค่ายา
1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
032 897 888
รพ. กรุงเทพเมืองราช
ลด 10% ค่ายา และค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
ลด 10% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก
1 ก.พ. 62 - 31 ธ.ค. 62
032 322 274-80#439
รพ. ธนกาญจน์
ราคา 800 บาท ตรวจสุขภาพ แผน A โปรแกรมวัยรุ่น (ปกติ 980 บาท)
ราคา 1,990 บาท ตรวจสุขภาพ แผน B โปรแกรมทั่วไป (ปกติ 2,760 บาท)
ราคา 2,990 บาท ตรวจสุขภาพ แผน C โปรแกรมสมบูรณ์แบบ (ปกติ 4,420 บาท)
1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
034 540 601

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 (ระยะเวลาการร่วมรายการให้เป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาล/คลินิก กำหนด)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย